2 Tungkol Sa Hasaan 03
Ang Hasaan ay isang taunang interdisiplinaryong refereed journal sa Filipino ng Unibersidad ng Santo Tomas na inilalathala ng Departamento ng Filipino. Tampok dito ang mga artikulong nakatuon sa Filipino bílang larang ng kaalaman mula sa mga mananaliksik at iskolar sa bansa. ISSN 2718-9759.