Ang Lupong Tagasuri ang komite ng mga eksperto na siyáng nagrerebyu sa merito ng bawat artikulo at nagpapasya kung alin ang mailalathala sa journal. Binubuo sila ng mga iskolar sa wika, panitikan, kultura at iba pang disiplina na ang track record sa pananaliksik ay hindi matatawaran.
Virgilio S. Almario, National Artist
Pia C. Arboleda, DA
Maria Josephine Barrios-Leblanc, PhD
Ernesto V. Carandang II, PhD
Jovito V. Cariño, PhD
Michael M. Coroza, PhD
Emmanuel C. de Leon, PhD
Feorillo Petronilo A. Demeterio III, PhD
Rodney C. Jubilado, PhD
Chuckberry J. Pascual, PhD
Jovy M. Peregrino, PhD
Galileo S. Zafra, PhD